Etusivu Arkisto Toimitus Haku Tilaus Yhteistyössä Elintilaa!-kirjoituskilpailu In English
 
  Monta kertaa kaupunkiin -sivusto

Aikakauslehti
www-artikkelit

Monta kertaa kaupunkiin –sivusto
Ekskursio kaupunkikulttuuriin

Monta kertaa kaupunkiin –multimediaesitys on osa Valtion taidemuseon vetämää valtakunnallista digitointi- ja sisällöntuotantohanketta. Esitys johdattelee katsojan kaupunkikulttuurin äärelle. Kaupunkeja ajassa, Tunnereitistö ja Etsi ja löydä -osiot esittelevät suomalaisen kaupungin kulttuuria sen synnystä aina nykypäivään saakka historiatietojen, kuvataiteen ja kirjallisuussitaattien avulla.

Kaupunkikulttuurin kuvana multimediaesitys on onnistunut. Tunnereitiltä numero 5 löytyy "Välinpitämättömyys"-otsakkeen alta erinomainen kuvaus siitä, mitä sekä kaupunki että multimedia tulkitsijaltaan vaativat: "Selvitäkseen erilaisten aistiärsykkeiden määrästä, on välttämätöntä valikoida kiinnostuksenkohteita ja ottaa osaan asioista etäisyyttä." Niinpä Kaupunkeja ajassa –osion tunnelmiin ja tietoon keskittyminen onkin aluksi vaikeaa; on tehtävä valintoja tunnelmaa luovien äänien, kirjoitetun tekstin ja liikkuvan kuvan välillä.

Sen sijaan retket tunnereiteillä osoittautuvat miellyttäväksi kokemukseksi. Koska teksti "reittipysäkeillä" lausutaan myös suullisesti, katsoja voi nauttia kuvan ja sanan yhdessä luomasta tunnelmasta. Sivuston esittelyssä, joka löytyy muun muassa Oulun taidemuseon sivuilta, painotetaan kuvataiteen osuutta. Mielestäni kuitenkin myös sanoilla on tärkeä tehtävänsä ainakin tunnereittien viitoittajina. Ne täydentävät kiehtovasti kuvan luomaa tunnelmaa.

Tunnereitistöllä on hyvin huomioitu kulttuurin kivijalkana toimivat dikotomiat. Kaupungissahan taistelu keskuksen ja periferian, meidän ja "niiden" välillä on monin tavoin ilmeisempää kuin esimerkiksi maaseudulla. Erottautuminen, erottaminen ja identifikaatio edellyttävät syrjäytynyttä periferiaa, "likaa" ja luontoa, jota vastaan kaupungin on taisteltava. Periferia on kaupunkilaisille elämys, mutta vain niin kauan, kun se on kesytettynä kulttuurin kahleissa.

Koska tunteet ja niiden kulkemat reitit ovat hyvin subjektiivisia, voi valmiin tunnereitistön herättämiä ajatuksia täydentää Etsi ja löydä –osion avulla. Vapaasanahaku mahdollistaa vapaisiin mielleyhtymiin, jotka sivusto täydentää kuvataiteella, kirjallisuussitaateilla tai asiaan liittyvällä informaatiolla. Hakupuut sen sijaan tarjoavat valmiiksi luokiteltua materiaalia kuin oksiaan, joihin mielessä myllertävät tunteet voivat ripustautua.

Uusmedian ihmeisiin kuuluu muun muassa katsojan konkreettinen mahdollisuus osallistua tulkitsemaansa teokseen. Myös Monta kertaa kaupunkiin –esityksestä löytyy osio, jossa omat tunteet ja muistot on mahdollista asettaa osaksi sivustoa. Muistojaan pääsevät kuitenkin kultaamaan vain ne, joilla on jonkinlainen suhde suurimpiin kaupunkeihimme.

http://www.montakertaakaupunkiin.fi

Monta kertaa kaupunkiin -sivuston toteutus:
Käsikirjoitus: Riikka Haapalainen ja Elina Heikka
Käyttöliittymäsuunnittelu ja visuaalinen ilme: Maari Fabritius, Kide Concepts, ja Aki Kivelä, Grip Studios Interactive Oy
Aineistonhallinta- ja julkaisujärjestelmä Wandora sekä www-sivuston Flash-toteutus: Aki Kivelä, Olli Lyytinen ja Pasi Hytönen, Grip Studios Interactive Oy
Yhteistyömuseot: Jyväskylän taidemuseo, Kuopion taidemuseo, Oulun taidemuseo, Turun taidemuseo, Valtion taidemuseo, Wäinö Aaltosen museo, Museovirasto, Suomen rakennustaiteen museo ja Suomen valokuvataiteen museo

 

Teksti: Heidi Vaarala